Falcons, Hobby’s & Kestrels

 

Falcons

Pygmy Falcon
Red-necked Falcon
Red-Footed Falcon

 

 

 

 

 

 

 

Sooty Falcon
Lanner Falcon
Taita Falcon

 

 

 

 

 

 

 

Peregrine Falcon
Amur Falcon

 

 

 

 

 

 

I still need to see Eleonora’s Falcon

 

Kestrels

Rock Kestrel
Lesser Kestrel
Great Kestrel

 

 

 

 

 

 

I still need to see Grey Kestrel and Dickinson’s Kestrel

 

 

Hobbies

Eurasian Hobby

 

I still need to see an African Hobby